ร่วมงานกับเรา
ร่วมงานกับเรา คาราบาวกรุ๊ป
คาราบาวกรุ๊ป มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เน้นสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า พัฒนาขีดความสามารถ โดยวางรากฐานการบริหาร จัดการองค์กรให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “สร้างคุณค่าชีวิต” รวมทั้งการส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าคืนสู่สังคม ตลอดจนก่อตั้งโครงการเพื่อสังคม เพื่อถ่ายทอด และสร้างรากฐานคุณค่าชีวิตที่ดี สู่สาธารณชนอย่างยั่งยืน

สวัสดิการพนักงาน
 • - กองทุนสำรองเลั้ยงชัพ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • - เงินช่วยเหลืองานศพ
 • - เงินกู้ฉุกเฉิน
 • - เงินค่าครองชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัสประจำปี


ตำแหน่งงานว่าง แยกตามกลุ่มบริษัทฯ

System Administrator

รายละเอียด

  1. Upload Data ขึ้น Production
  2. จัดการด้าน ฐานข้อมูล Deploy , Backup , Restore , แก้ปัญหา Database
  3. Monitor System : ตรวจสอบการทำงานของ Job ใน System ต่างๆ ว่าทำงาน ถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่
  4. ดูและการ Backup ข้อมูลและทดสอบ (Restore Tape Backup)
  5. ติดตั้งระบบ OS , Web Server , Data Base Server
  6. หา Solution ต่างๆเพื่อทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัย และลดการสูญหายของข้อมูล
  7. จัดทำเอกสารเพื่อส่งมอบงาน
  8. Update Version ของ Database และทดสอบการใช้งาน
  9. ควมคุมการ Access เข้าถึง Database ของผู้ใช้งาน
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ : หญิง / ชาย
   2. อายุ : 24 - 30 ปี
   3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   5. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพฯ /บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

พนักงานขาย(ประจำศูนย์กระจายสินค้า)

รายละเอียด

  หน้าที่และรายละเอียดของงาน ตำแหน่ง พนักงานขาย
  1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการกำหนด
  2. พบปะ สอบถาม ร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  4. สรุปยอดขายประจำวัน
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย - หญิง
   2. อายุ 22 - 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
   4. ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
   5. สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   จังหวัดเชียงใหม่ /สระบุรี/สงขลา/ชัยภูมิ

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   6 อัตรา

Business Intelligence Developer

รายละเอียด

  - Data mining & Data modeling.
  - Create Data Visualization.
  - Enhancing data collection procedures.
  - Processing, Cleansing and Verify data.
  - Manage subordinates by Validating, Communicating, Qualitating and Appraising their performance .
 1. คุณสมบัติ

   •เพศชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
   •จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา Computer Science, Statistics
   •ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
   •Excellent with SQL and NoSQL.
   •Experience with data visualization.
   •Data oriented personality.
   •Great communication skills.
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

เจ้าหน้าที่ Sales Administrator

รายละเอียด

  - ตรวจสอบรายการเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือนของทีมขาย
  - ตรวจสอบการเบิกรายการส่งเสริมการขาย
  - ประสานงานเรื่องที่พักรายเดือนของพนักงานขาย
  - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเรื่องผลิตสื่อ และการสั่งซื้ออื่นๆ
  - ประสานงานเรื่องพนักงานขายเข้างานใหม่ (จัดคิวอบรม, ทำเรื่องขอFleet Card,Tablet)
  - เตรียมงานประชุมฝ่ายขายและประชุมเอเยนต์
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
   2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทั่วไป
   3. ประสบการณ์การทำงาน 2-5 ปี
   4. สามารถใช้โปรแกรม MS-Office โดยเฉพาะโปรแกรม Excel(Pivot Table, VLOOKUP) และ Power Point ในระดับดี
   5. หากมีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   สำนักงานใหญ่สีลม

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1 อัตรา

Key Account Executive

รายละเอียด

  1.บริหารช่องทางการขาย Account ที่ได้รับมอบหมาย
  2.มองหาช่องทางและโอกาสเพื่อพัฒนายอดขาย
 1. คุณสมบัติ

   1.เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
   2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
   3.ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 1ปี ขึ้นไป
   4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
   5.มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
   6.หากมีประสบการณ์ Sale Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

ธุรการประจำฝ่าย

รายละเอียด

  -ดูแลงาน admin ทั่วไปของฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายร้านค้า -ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของพนักงานศูนย์กระจายสินค้า -เป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนกลางกับศูนย์กระจายสินค้า
 1. คุณสมบัติ

   -สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ในสาขาวิชา บัญชี/บริหารธุรกิจ -ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี -สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word,Excel, PowerPoint) ได้ดี
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   กรุงเทพมหานคร/บางรัก

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   1

พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางพลี)

รายละเอียด

  1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
  2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
  3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
  4. สรุปยอดขายประจำวัน
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศชาย เพศหญิง
   2. อายุ 22 - 35 ปี
   3. วุฒิ ม.6ขึ้นไป
   4. ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
   5. มีบุคคลค้ำประกัน
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางพลี กม.16 จ.สมุทรปราการ

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดภาคสนาม(สาวบาวแดง)

รายละเอียด

  1. แนะนำโปรโมชั่นของเครื่องดื่มชูกำลัง คาราบาวแดง
  2. สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  3. สามารถจัดกิจกรรม พื้นที่ต่างจังหวัดได้
  4. สามารถออกรายการทางโทรทัศน์ช่วงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ในบางโอกาส
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี / รูปร่าง น้ำหนัก ส่วนสูง ได้สัดส่วน
   2. ระดับการศึกษาตั้งแต่ ม. 3 - ปริญญาตรีทุกสาขา
   3. มีทักษะในการสื่อสาร ยิ้มแย้ม มีอัธยาศัยดี
   4. มีความอดทน กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นตัวเองพอใช้
   5. เน้นความสามารถในการสื่อสารเนื้อหาส่งเสริมการขาย มากกว่าบุคลิกหน้าตา
   6. สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้
   7. สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (มีเบี้ยเลี้ยงให้ในวันทำงาน)
   8. สุขภาพแข็งแรง
   9. สัมภาษณ์ และพร้อมเริ่มงานได้ทันที
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   จังหวัดอุดรธานี/ สกลนคร/ขอนแก่น/เลย/หนองบัวลำภู/ประจวบคีรีขันธ์/เพชรบุรี/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์ธานี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   19 อัตรา

พนักงานขับรถตู้

รายละเอียด

  1. ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด
  2. ติดสื่อโฆษณา ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  3. ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
  4. นำรถเข้าศูนย์บริการตามรอบ
  5. การขออนุมัติการจัดทำการ์ดน้ำมันประจำรถบริษัท
  6. สรุปค่าใช้จ่าย การนำรถเข้าศูนย์บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 1. คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย
   2. อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
   3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
   4. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
   5. มีใบขับขี่
   6. สามารถพักในสถานที่ ที่บริษัทจัดให้
   7. น้ำหนัก ส่วนสูง (พิจารณาตามความเหมาะสม)
  1. สถานที่ปฏิบัติงาน

   จังหวัดอุดรธานี/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์ธานี

   จำนวนที่เปิดรับสมัคร

   4 อัตรา