บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

ทีมสาวบาวแดง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท ตะวันแดงดีซีเอ็ม จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด (โรงงาน)

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จำกัด (โรงงาน)

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท เอเชีย แคน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (โรงงาน)

ตำแหน่งงานว่าง

สมัครงานกับคาราบาว

คาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก ผู้ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังคาราบาวแดง เรามีความใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย รวมถึงการเอาใจใส่ในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อต่อยอดทักษะ และเตรียมความพร้อมในการเติบโต ถ้าคุณคือผู้กล้าที่มีความเชื่อมั่น ให้เราเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ

สวัสดิการพนักงาน

(12 รายการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินช่วยเหลืองานสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานศพ
 • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • เงินกู้ค่าครองชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำปี
 • โบนัสประจำปี
TOP