ร่วมงานกับเรา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ส่งประวัติพร้อมจดหมายแนะนำตัว มาได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

    อาคาร 393 สีลม ชั้นที่ 10 เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
    โทร. 02-636-6111  ( ติดต่อคุณณัฐพร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ) 
    หรือ Email: hr_recruit@carabao.co.th