แผนกสรรหา และว่าจ้าง

pic

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : อาคาร Carabao Academy เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 02-636-6111 ( 20 คู่สาย )

Email : hr_recruit@carabao.co.th

TOP